YD-301气体捡漏剂I型

使用范围:用于飞机高、低压氧气系统及其他供氧系统的气体捡漏工作。

产品优势:安全、对材料相容性高;可快速持久定位气体泄漏处。                                     

使用方法:挤压瓶身将检漏剂涂抹在需检测处,查看泄漏处是否出现泡沫。

适航证号:HH0249-AAD

符合标准:MIL-PRF-25567E Type 丨


已被上述公司采购

规格:

120ml/瓶 12瓶/箱