BD700客舱清洗剂

使用范围:用于飞机客舱内部硬质表面清洁。

产品优势:强力去污、无刺激性气味,不含酸性物质,对硬质表面安全无腐蚀。                                   

使用方法:直接喷洒,用抹布擦拭干净即可。

适航证号:HH0088-AAD

符合标准:SAE AMS 1550B

已被上述公司采购

累计销量:100000+瓶

规格:

500ml/瓶 10瓶/箱