BD500卫生剂

BD500卫生剂

使用范围:用于飞机厕所、污水箱及飞机货舱等区域的除臭、杀菌。
产品优势:高效杀菌;分解异味;环保,可生物降解。

中国民用航空局批准批准号:HH0006-005

符合标准:SAE AMS 1476C      BSS 7432(Toilet flushing fluids)

BD500卫生剂
BD500卫生剂

已被上述公司采购

规格:

200mL